Szkolenia dla kadry

Szkolenia dla pracowników i kadry managerskiej firm, kadry pedagogicznej, psychologicznej, opiekuńczej i rodziców

Celem proponowanych Państwu warsztatów doskonalących jest podniesienie umiejętności pracy z innymi i nad sobą poprzez wyposażenie uczestników w konkretne techniki radzenia sobie z emocjami i zachowaniami w różnych okolicznościach pod kątem zagadnień wymienionych w tematyce zajęć.

Techniki: prezentacja multimedialna, seminarium, film (opcjonalnie), ćwiczenia, gry tematyczne.

Dla Rad Pedagogicznych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szpitali i innych placówek oświatowych, samorządowych i medycznych:

–   Czas trwania; 8 godzin dydaktycznych w ciągu jednego dnia lub 16- godzinne dwudniowe.
Koszt obejmuje: przeprowadzenie warsztatu, dojazd, materiały dla uczestników, zaświadczenie liczące się do rozwoju zawodowego.

Koszt szkolenia wynosi
– dla Warszawy i najbliższych okolic 2300 zł.
– dla innych miejscowości 3000 zł

Koszt jest stały dla całej grupy niezależnie od liczby osób. Dla szkolenia dwudniowego – odpowiednio 3200 i 4000 zł.
Możliwość negocjacji.

Optymalna liczebność grupy:  do 35 osób.
Miejsce: u Zamawiającego. Proszę przygotować: rzutnik i ekran.

Dla firm czas trwania, miejsce i szczegółowy program do uzgodnienia.

Tematy szkoleń:

• Rozwój osobisty – radość życia i efektywność w działaniu.
• Radzenie sobie ze stresem, wypalenie zawodowe.
• Praca z konfliktem; budowanie zespołu.
• Skuteczny lider – konkretne techniki. Jak motywować siebie i pracowników do lojalnej i efektywnej pracy.
• Jak radzić sobie z agresją; interwencja w sytuacjach kryzysowych.
• Praca z uczniem w klasie integracyjnej – naszkicowanie i dokumentowanie przykładowego programu indywidualnego dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Postępowanie w rodzinie zastępczej.
• Prawa i obowiązki dziecka, człowieka w praktyce.
• Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w wieku szkolnym – program terapii wspomagania rozwoju.
• Zespół Asperera – diagnoza i postępowanie, porównanie z innymi zaburzeniami i chorobami.
• Szczęśliwy rodzic – szczęśliwe dziecko-rozwijanie umiejętności wychowawczych (dla kuratorów, rodziców).

Szkolenia prowadzone są w oparciu o przepisy prawa cywilnego i oświatowego, Konstytucji RP i regulacji międzynarodowych.

W przypadku szkoleń rad pedagogicznych szkół dobrze jest połączyć  szkolenie nauczycieli i rodziców; np. po pierwszym dniu warsztatu dla rady pedagogicznej przeprowadzić 3 godzinne spotkanie z rodzicami. Dzięki temu szkoła i rodzice nawiązują spójną współpracę zamiast dotychczasowych wzajemnych pretensji.

Zapisy i informacje:

warsztaty@savant.org.pl

601-317-168, 509-938-519

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *