Instrukcja obsługi oryginalnego dziecka Edycja letnia – 2021.

W programie: Czym są ADHD i zespół Aspergera możliwe powikłania systemy motywacyjne odróżnianie złego zachowania od cech dysfunkcji sposoby radzenia sobie z trudnościami dialog z dzieckiem budowanie poczucia wartości u dziecka stawianie granic hierarchia i poczucie bezpieczeństwa w rodzinie mądre wsparcie jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami współpraca ze szkołą

Szkolenia dla kadry

Szkolenia dla pracowników i kadry managerskiej firm, kadry pedagogicznej, psychologicznej, opiekuńczej i rodziców Celem proponowanych Państwu warsztatów doskonalących jest podniesienie umiejętności pracy z innymi i nad sobą poprzez wyposażenie uczestników w konkretne techniki radzenia sobie z emocjami i zachowaniami w różnych okolicznościach pod kątem zagadnień wymienionych w tematyce zajęć.